Skäftekärr – konferens-anläggning mitt i Ekopark Böda

Skäftekärr ligger mitt i Ekopark Böda där både stränder och sevärdheter ligger på cykelavstånd. I Skäftekärrs park och arboretum växer ca 140 olika träd och buskar, de äldsta planterade på 1860-talet.

Ekopark Böda

Ekopark Böda, på Ölands nordligaste spets, består av ett säreget landskap med alltifrån karga sandhedar med stormvridna tallar, till kalkrika ängtallskogar och frodiga lövlundar med gamla ekar och där mängder av orkidéer växer.

Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda. Här finns också flera välbevarade fornlämningar, vilket är unikt i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv här.

 

Skäftekärr järnåldersby

I Skäftekärr finns en järnåldersby från perioden 300-700 e Kr. Mitt i järnåldersbyn ligger lämningarna från en stormansgård med fyra husgrunder. Alldeles bredvid finns en rekonstruktion av ett järnåldershus.

Runt den ”nya” gården finns ett återskapat järnålderslandskap med inhägnade åkrar, slåtterängar och hamlade träd.

Här erbjuds familjeguidningar under högsäsong.