Utveckling av Skäftekärr hotell och konferens

I samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har vi utvecklat Skäftekärr för att öka tillgängligheten för allmänheten.

Målsättningen med projektet var att bygga om befintliga lokaler till hotell och konferens och på så sätt ge flera möjlighet att vistas på och uppleva den fantastiska miljön på Skäftekärr med omgivningar.

Projektet har bidragit till att skapa ett antal nya arbetstillfällen på norra Öland både vid ombyggnationen och i den löpande verksamheten.