Utveckling av Skäftekärr hotell och konferens

Vi bedriver i samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
på Skäftekärr för att utveckla vårt anläggning till att öka tillgängligheten för allmänheten.

Målsättningen med projektet är att bygga om befintliga lokaler till hotell och konferens
utrymmen och på så sätt ge fler möjligheten att åtnjuta våra fantastiska miljö på
Skäftekärr.

Projektet kommer att skapa ett antal nya arbetstillfällen på norra Öland