Utveckling av Skäftekärr hotell och konferens

Vi bedriver i samverkan med Europeiska regionala utvecklingsfonden ett utvecklingsprojekt
på Skäftekärr för att utveckla vårt anläggning till att öka tillgängligheten för allmänheten.

Målsättningen med projektet är att bygga om befintliga lokaler till hotell och konferens
utrymmen och på så sätt ge fler möjligheten att åtnjuta våra fantastiska miljö på
Skäftekärr.

Projektet kommer även att skapa ett antal ny arbetstillfällen